Personal Branding

Personal Branding, czyli jak budować markę swoją osobą?

Pojęcie personal brandingu, rozumianego jako budowanie marki osobistej, pojawiło się na szerszą skalę dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat i nie jest rozumiane przez wszystkie osoby jednolicie. Najogólniej rzecz ujmując kryją się za nim wszystkie czynności i działania, których celem jest zarządzanie swoim wizerunkiem ukierunkowane na osiągnięcie określonych celów oraz korzyści.

Pomimo często pojawiającego się stwierdzenia, że personal branding przeznaczony jest przede wszystkim dla osób publicznych, takich jak politycy, celebryci czy postaci świata rozrywki i sztuki, kreowaniem wizerunku personalnego powinny zainteresować się także inne osoby – i to niezależnie od ich wieku czy branży, w której przychodzi im działać na co dzień.

Wymierne korzyści, jakie osiągnąć można dzięki spójnemu i pozytywnemu odbiorowi społecznemu własnej osoby, w odczuwalny sposób przekładają się też na rezultaty finansowe i promocyjne prowadzonej działalności gospodarczej lub społecznej. Jak była już jednak wyżej mowa, budowanie marki osobistej nie ma w Polsce większych tradycji, natomiast prawdziwych ekspertów w tej dziedzinie jest naprawdę niewielu.

Jakie są zalety budowy silnej marki osobistej?

W zależności od celu, w jakim podejmujemy działania zmierzające do budowania silnej i rozpoznawanej marki osobistej, personal branding przynieść może wymierne efekty na wielu płaszczyznach, począwszy od pogłębiania zaufania społecznego, aż po wzrost sprzedaży produktów związanych z prowadzoną działalnością. W przypadku osób publicznych – głównym celem budowy marki osobistej będzie kształtowanie w społeczeństwie pozytywnego odbioru i postrzegania swojej osoby, co szczególnego znaczenia nabiera w przypadku polityków, którzy zdobywać mogą w ten sposób głosy wyborców oraz aktywnie uczestniczyć w debacie publicznej, forsując reprezentowane poglądy polityczne, społeczne i światopoglądowe.

Osoby, których działalność koncentruje się z kolei na sferach biznesowych i handlowych, dzięki pozytywnie ukształtowanemu wizerunkowi, zdobywać mogą sympatię klientów, dystrybutorów oraz sprzedawców detalicznych, którzy – rekomendując ze względu na twoją osobę oferowane towary i usługi – nieświadomie prowadzić będą dla ciebie najbardziej skuteczną kampanię promocyjną i reklamową. Budowany w ten sposób kapitał wykorzystać można w dalej idących celach, takich jak chociażby wprowadzanie na rynek nowych produktów czy też wcielanie w życie innowacyjnych pomysłów.

O wiele prościej jest bowiem przekonać do nowej oferty klienta żywiącego pozytywne odczucia do oferenta, aniżeli osobę z ulicy, która nigdy nie miała styczności z przedstawioną mu ofertą. Budowa silnej marki osobistej wydatnie wpływa nie tylko na odbiór osób trzecich, ale też wpływać może pozytywnie na postrzeganie samego siebie, dodając więcej pewności siebie, spokoju oraz wiary we własne umiejętności i możliwości.

Na czym tak właściwie polega personal branding?

Bardzo często budowa marki osobistej sprowadzana jest wyłącznie do tak przyziemnych kwestii jak dbałość o własny wygląd, staranny makijaż i fryzurę, dobrze dobraną garderobę, identyfikację wizualną oraz dobre wrażenie sprawiane przez prowadzonego bloga lub serwis specjalistyczny, czy też odpowiednie prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych. Opisane wyżej działania, choć bez wątpienia wchodzą w zakres personal brandingu i nie mogą być marginalizowane, bynajmniej jednak nie wyczerpują tego pojęcia.

Budowa marki osobistej powinna przede wszystkim służyć osiągnięciu jasno zdefiniowanego celu, sformułowanej przez siebie wizji, która realizować będzie wyznawane wartości. Obrany przez nas cel najlepiej umiejscowić w miejscu i w czasie, ustalając go na takim poziomie, aby był możliwy do osiągnięcia, ale też na tyle trudny, by motywowało to nas do działania. Warto wesprzeć się obserwacją innych osób, które z jednej strony mogą stanowić dla nas inspirację, z drugiej natomiast strony – konkurencję. Niezbędne też będzie określenie grupy docelowej – osób, wśród których przede wszystkim będziemy chcieli zbudować i umocnić swój wizerunek.

Personal branding – czy warto sięgnąć po pomoc ekspertów?

Jak pokazują doświadczenia ważnych osób świata polityki i rozrywki z państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, budowa silnej marki osobistej przynosi wymierne efekty na wielu płaszczyznach. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w omawianych przypadkach za wizerunkiem określonego polityka lub celebryty stoją specjaliści z branży, którzy służą fachową pomocą we wszystkich sprawach, obejmujących nie tylko treści publicznych wystąpień oraz zakres działalności społecznej, jakiej poświęca się dana osoba, ale także tak trywialne kwestie jak dobór odpowiedniej kolorystyki ubrań i dodatków.

Pomimo poczynionej we wstępie uwagi, że w krajowych realiach wciąż brakuje ekspertów, którzy w sposób całościowy potrafiliby zadbać o budowę marki osobistej, ich udziału w jej kształtowaniu nie należy całkowicie pomijać lub odrzucać. Nawet jeżeli czujemy się na siłach, aby samemu zająć się personal brandingiem, w wielu sprawach warto uzyskać nawet tylko drobną poradę, która pozwoli nam skorygować własne błędy oraz spojrzeć na wszystko z innego punktu widzenia.

Silna marka osobowa, to mocny argument w wielu dyskusjach.
Kategorie:

Może Ci się spodobać

Pozytywny wizerunek w Social Media

Jak kształtować pozytywny wizerunek firmy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *